Система BM, немски профил

BM корнизи със специален улей, в който се поставя бленда.

Празна категория